Vận chuyển hàng Buôn Ma Thuột - Cư Kuin

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa ĐAL Lak  đi Tp Hồ Chí Minh  là tuyến vận chuyển thường xuyên của công ty Toàn Phát Ban Mê. Được đầu tư đội xe chất lượng, dịch vụ chuyên chở TOÀN PHÁT BAN MÊ phục vụ với giá cả hợp lý.