Chỉ Sợi Pe

  • Chỉ sợi Pe 200g

    Chỉ sợi Pe 200g

    Nguyên liệu sợi PE (POLYETYLENE).Được chập từ 4 -12 sợi. Trọng lượng 2kg/ cuộn ( Lõi giấy lớn )....

  • Chỉ Sợi PE cuộn nhỏ

    Chỉ Sợi PE cuộn nhỏ

    Nguyên liệu sợi PE (POLYETYLENE).Được chập từ 4 -12 sợi. Trọng lượng 200g/ cuộn ( Lõi giấy nhỏ...