Trung Tâm Thiết Bị Y Tế 

Địa chỉ : 102/15 Bàu Cát 2 Phường 15 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-8) 0973 507 507
 
 Tuandungcmg@gmail.com
 
Hotline : 0973 507 507

GỬI THÔNG TIN ĐẾN www.Tdfahion.com